Uncategorized

Hobi bahçeleri yalanına inanmayın

Tarım İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada  “Hobi bahçeleri” yalanına inanılmaması istendi. Açıklamada “Hobi Bahçeleri” adı altında tarım arazilerinin parçalara bölünerek üzerine konutlar yapılması bir çok ilimizde olduğu gibi İzmir’imizde..

Hobi bahçeleri yalanına inanmayın

Tarım İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada  “Hobi bahçeleri” yalanına inanılmaması istendi. Açıklamada “Hobi Bahçeleri” adı altında tarım arazilerinin parçalara bölünerek üzerine konutlar yapılması bir çok ilimizde olduğu gibi İzmir’imizde de görüldüğü vurgulanarak, “Lütfen doğayla iç içe olmayı en çok özlediğimiz, istediğimiz bu zor günlerde hobi bahçeleri yalanına inanmayın ve bu tuzağa düşmeyin” denildi.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen imzasıyla yapılan açıklamada şu ifaelere yer verildi:

“Bakanlığımızca yürütülen 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun amaçları arasında; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi yer almaktadır. Bunun yanında kanunla, arazilerin bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlamakta amaçlanmaktadır.
6537 sayılı kanunun 8/A maddesinde “İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Tarımsal arazileri belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir” denilmektedir.
Bu mevzuata ilave olarak İzmir ili için 16.05.2019 tarihinde “hobi bahçeleri” başlıklı bir Valilik genelgesi yayınlanmış, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları konudan haberdar edilerek yetki ve sorumlulukları hatırlatılmıştır.
Bakanlığımızın kuruluş amacı ve yasalarımızla çelişen bu uygulama yasal değildir.
İlimizde 2019 yılında tespit edilen 94 hobi bahçesi parseline Müdürlüğümüzce 8.932.733 TL, 2020 yılında 14 parsele 549.633 TL idari para cezası uygulanmış ve eski haline getirme yazıları belediyelere yazılmıştır. Hali hazırda tespit edilen parsellere idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 410 uncu maddesi ile düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı görevleri arasında; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile verimli kullanılmasını sağlamak yer almaktadır. Özellikle, verimli ovada yer alan, doğru tarım teknikleriyle yılda üç ürün alınabilen tarım arazilerimizin bölünüp üzerlerine konut amaçlı yapılar yapılması sadece bugün yaşayan bizler için değil, gelecek nesillerimizin gıda güvencesi açısından da tehdit teşkil etmektedir.
Sosyal medya ve reklamlar üzerinden aldatıcı mesajlarla yapılan satışlara itibar edilmemesi ileride yasal ve maddi mağduriyet yaşanmaması açısından oldukça önemlidir. Temas kurduğumuz hobi bahçelerinden parsel hissesi alan kişilerin eğitimli, tarımı ve toprağı seven, çevre bilinci olan insanlar olması da konunun ayrı bir çıkmazıdır. Oluşabilmesi için binlerce yıl gereken verimli tarım topraklarının çevre, toprak, tarım hassasiyeti olan vatandaşlarımız tarafından yok edilmesi kabul edilemez.
Bu nedenle İlimizde konu ile ilgili yerel Belediye Başkanlıkları ile tüm kurum ve kuruluşların, çevreye duyarlı vatandaşlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarının bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bu yasadışı faaliyetin daha başındayken ve zarara yol açmadan önlenebilmesi için bölgesinde bu tür yapılanma gören herkesin derhal en yakın Kaymakamlık ve Güvenlik Güçlerine ihbarda bulunmasını rica ediyoruz. Böylece 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun ve Valiliğimiz Genelgesi gereğince Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak gereken tüm yasal işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi sağlanacaktır.
Tüm İlgililer ve Vatandaşlarımız bilmelidir ki; İzmir’de yasal olarak planlama işlemi sonuçlanmış hiçbir HOBİ BAHÇESİ BULUNMAMAKTADIR.”

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL