GÜNDEM ÜST MANŞET

İzmir 1/5000 ölçekli nazım imar planı sil bastan

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından 1/1000’lik planlara uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın yeniden  odaların da katıldığı bir..

İzmir 1/5000 ölçekli nazım imar planı sil bastan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta ve iç mekan

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından 1/1000’lik planlara uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın yeniden  odaların da katıldığı bir çalışma grubu ve ortak akıl ile hazırlanması çağrısında bulundu

Hatırlanacağı gibi Mimarlar Odası; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.01.2018 tarih ve 05/70 sayılı kararı ile onaylanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptali istemiyle dava açmıştı.

T.C. İzmir 3. İdare Mahkemesi Esas No : 2018/987,  Karar No : 2019/1583 ile dava konusu planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varmıştı.

Mahkeme kararında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda öngörülmüş olan ulaşım ve arazi kullanım kararlarının; üst ölçekli 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile üst ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları ve hükümleri ile çelişmediği ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olduğuna yer verilmişti.

1/1000 ÖLÇEKLİ PLANA GÖRE DÜZENLEME UYGUN DEĞİL

Ancak, dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın; planlama alanı çevresinde yer alan plan kararları ile bu kararların planlama alanına olası etkilerini dikkate almadansadece mevcut 1/1000 ölçekli İmar Planı kararlarının ve mevcut mekânsal yapının sürdürülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmasının planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı belirtilmişti.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda, yeni kent merkezinin gelişmesine paralel olarak ‘Merkezi İş Alanı’ (MİA)  içerisinde yer alan kullanımların yeniden örgütlenmesinin planlama alanı içerisindeki mekânsal kurguyu ne şekilde değiştireceğine ilişkin öngörülerin mutlak surette değerlendirilmesi ve olası sonuçlarına yönelik stratejiler geliştirilmesi gerekli olduğu vurgulanan açıklamada “Fakat dava konusu planda bu tür yaklaşımların hiçbirinin yer almadığı görülmüştür.” görüşü savunuldu.

PLANLAMA İLKELERİ İLE ÇELİŞİYOR

Planın sadece 1/1000 ölçekli plan kararlarının üst ölçekli plana aktarılmasının ötesine geçemediği; dava konusu planın bu gelişmelerden soyutlanarak ya da görmezden gelerek hazırlanmasının planlama ilke ve esasları ile çeliştiği; bu kapsamda da dava konusu planın belirtilen açılardan planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına ve plan tekniğine aykırı olduğunu vurgulayan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman şöyle dedi: “Bu gelişmeler ışığında kentlerde çok katlı yapılaşmaların siluetle ilişkisine dair yönlendirici ilkelerin belirleneceği plan ölçeğinin nazım imar planları olduğunu , söz konusu planda bu hususta bir öngörünün ya da düzenlemenin geliştirilmediğini görmekteyiz.”

Dava konusu planın belirtilen açıdan planlama ilke ve esasları ile plan tekniğine aykırı olduğunu düşündüklerini ifade eden Kahraman,

“Geleceğe ilişkin bir vizyon ortaya koymayan, sadece alt ölçekli planlara yönelik yapılacak müdahalelerin üst ölçekli plan kararları açısından meşruluğunu sağlayan bir plan niteliğinde değerlendirilebileceği, bunun da bir nazım imar planından beklenen ve yasada tanımlanan niteliklerle örtüşmemektedir.  Odamız, kentimiz için yapılan planlama kararlarını önemsemektedir.  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndan kentimizin en önemli alanlarından birisi olan Alsancak Kahramanlar bölgesi için kentlinin yaşamını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak yönlendirmeler yapılmasını beklemekteyiz.” dedi.

“DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Bugüne kadar nazım imar planını 5 kez dava ettikleri bilgisini veren Kahraman, dört kez plan iptalinin gerçekleştiğine dikkat çekerek görüşlerini sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni hazırlanacak planın odaların da katıldığı bir çalışma grubu ile ortak akıl ile hazırlanması daha doğru olacaktır. Yetkililerin bu doğru yaklaşımı benimsemesi önemlidir.

 

Yapılı çevreyi oluşturan ve uygulama imar plânlarına göre biz mimarlar tarafından şekillendirilen fiziki ortam ancak bu şekilde sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşmeye fırsat verecektir. Bizler kentlerimizi şekillendirdiğimiz kadar kentlerimiz de bizleri şekillendirir.

Mimarlar Odası İzmir Şubemiz, İzmir’in sadece Türkiye’mizin değil farklı ülkelerin de göz bebeği konuma kavuşması için kente dair tüm alanlarda desteğini bugüne kadar olduğu gibi her zaman verecektir.

‘Kent, insanın en insan olduğu yerdir’ En insan olduğumuz yerin paylaşımı, birlikteliği sağlaması, gerekli olan hoşgörüyü gösterebilmesi, ait olmaktan gurur duyduğumuz güzel İzmir’imizin kucaklayıcı bir yuva olmaya devam etmesi için Mimarlar Odası İzmir Şubesi var gücü ile çalışmaya devam edecektir”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL